• videobg1
  • videobg1
  • videobg1
  • videobg1
TRA CỨU VẬN ĐƠN
TÌM VỊ TRÍ BƯU CỤC GẦN NHẤT
TRA CƯỚC VÀ THỜI GIAN VẬN CHUYỂN
Tính cước và thời gian vận chuyển của bạn tại đây
Dịch vụ Chuyển Phát Nhanh (VCN)
Dịch vụ Chuyển Phát Nhanh (VCN)
Ngày đăng: 30/05/2017

Nhanh | An Toàn | Chính Xác

Là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát nhanh chứng từ hàng hóa, vật phẩm bằng đường bộ, đường hàng không theo thời gian công bố trước và tính theo giờ.

Dịch vụ chuyển phát Tiết Kiệm (VTK)
Dịch vụ chuyển phát Tiết Kiệm (VTK)
Ngày đăng: 30/05/2017

An tâm | Tiết kiệm | Kịp thời

Là dịch vụ chuyển phát tiết kiệm chứng từ hàng hóa, vật phẩm bằng đường bộ thời gian chuyển phát tính theo ngày (Phù hợp với những hàng hóa không cần quá nhanh).

Dịch vụ chuyển phát Hỏa Tốc (VHT)
Dịch vụ chuyển phát Hỏa Tốc (VHT)
Ngày đăng: 30/05/2017

Trong 24h có hàng ngay cho bạn

Là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát nhanh chứng từ hàng hóa, vật phẩm có thứ tự ưu tiên cao nhất trong các dịch vụ chuyển phát với chỉ tiêu thời gian toàn trình không quá 24 giờ.