Bưu Chính Viettel
1. Thông tin đơn vi / cá nhân
Họ tên:
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Số ĐKKD/CMND Ngày cấp: Nơi cấp:
Nghề Nghiệp:
2. Thông tin đại lý
Địa chỉ ĐK làm đại lý :
Tổng diện tích(m2) :
Chiều Dài(m): Chiều Rộng(m): Chiều Cao(m):
Thời điểm bắt đầu làm đại lý :