GIẢM 20% CƯỚC KHI KHÁCH MANG HÀNG RA GỬI TẠI BƯU CỤC

GIẢM 20% CƯỚC KHI KHÁCH MANG HÀNG RA GỬI TẠI BƯU CỤC
Ngày đăng: 13/03/2018

Từ ngày 05/03/2018 đến hết ngày 15/04/2018, Viettel Post thực hiện chương trình giảm 20% và giảm 10% khi khách gửi hàng tại bưu cục


Theo đó, tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát theo hộp (chuyển phát nhanh VBS; chuyển phát tiết kiệm VBE) có tạo đơn hàng trên trang Viettelpost.vn hoặc App My VTPost và mang đơn hàng đó ra Bưu cục để gửi hàng sẽ được giảm 20% giá trị đơn hàng.

Đối với các đơn hàng mang hàng ra Bưu cục để gửi, nhưng không tạo đơn trên Viettelpost.vn hoặc App My VTPost cũng sẽ được giảm 10% giá trị đơn hàng cho tất cả các dịch vụ chuyển phát trong nước.

Chương trình đang được áp dụng cho tất cả các điểm Bưu cục trên toàn quốc và không áp dụng đồng thời với các chương trình khác mà Viettel Post đang chạy.
  Quay lại