THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT
Ngày đăng: 10/12/2017

KÍNH GỬI: CÁC NHÀ CUNG CẤP

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm túi chở hàng theo thông tin như sau:

- Tên gói mua sắm: Gói mua sắm túi chở hàng năm 2017.

-  Hình thức lựa chọn đối tác: Chào giá cạnh tranh trong nước.

- Thời điểm phát hồ sơ yêu cầu: Ngày 12/10/2017.

- Thời điểm đóng thầu: 14h00, ngày 17/10/2017.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất : Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel -Tòa nhà N1, Km số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, số điện thoại: 04.62776812.
  Quay lại