THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT
Ngày đăng: 10/12/2017

KÍNH GỬI: CÁC NHÀ CUNG CẤP
Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm máy quét mã vạch có dây theo thông tin như sau:


- Tên gói mua sắm: Gói mua sắm máy quét mã vạch có dây năm 2017.


- Hình thức lựa chọn đối tác: Lựa chọn đối tác rộng rãi trong nước.


- Thời điểm phát hồ sơ yêu cầu: ngày 12/10/2017.


- Thời điểm đóng thầu: 14h00, ngày 19/10/2017.


- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất : Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel -Tòa nhà N1, Km số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, số điện thoại: 04.62776812.
  Quay lại