THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT
Ngày đăng: 10/05/2018

KÍNH GỬI: CÁC NHÀ CUNG CẤP

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm máy quét mã vạch có dây theo thông tin như sau:

- Tên gói thầu: Gói Mua sắm máy quét mã vạch có dây bổ sung năm 2018.

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh rút gọn trong nước.

-  Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

-  Thực hiện: Theo luật đấu thầu.

- Thời điểm phát Hồ sơ yêu cầu: ngày 10/05/2018.

- Thời điểm đóng thầu: 16h00, ngày 16/05/2018.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel -Tòa nhà N1, Km số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, số điện thoại: 04.62776812
  Quay lại