THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT
Ngày đăng: 16/04/2018

KÍNH GỬI: CÁC NHÀ CUNG CẤP

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm bao tải theo thông tin như sau:

- Tên gói thầu: Gói Cung cấp bao tải dứa năm 2018.

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

-  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.

-  Thực hiện: Theo quy chế mua sắm thường xuyên.

- Thời điểm phát hồ sơ yêu cầu: ngày 16/04/2018.

- Thời điểm đóng thầu: 14h00, ngày 23/04/2018.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel -Tòa nhà N1, Km số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, số điện thoại: 04.62776812

 
  Quay lại