THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT
Ngày đăng: 20/10/2017

 

KÍNH GỬI: TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm hệ thống cầu truyền hình hội nghị và dịch vụ kèm theo của Tổng Công ty theo thông tin như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 08/2017/CĐT/VTP: Mua sắm thiết bị truyền hình hội nghị và các dịch vụ kèm theo của Tổng Công ty năm 2017.

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

- Thời điểm phát hành HSYC: ngày 20/10/2017.

- Thời điểm hết hạn nhận HSĐX: 14h00, ngày 31/10/2017.

- Địa chỉ nhận HSĐX của Bên mời thầu: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel -Tòa nhà N1, Km số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, số điện thoại: 04.62776812
  Quay lại