THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT
Ngày đăng: 27/11/2017

 

KÍNH GỬI: CÁC NHÀ CUNG CẤP

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm quà tặng tri ân khách hàng nhân dịp đầu năm 2018 với thông tin như sau:

1. Gói thứ nhất:

- Tên gói mua sắm: Gói thầu cung cấp dịch vụ thuê bao Dcom năm 2017.

-  Hình thức lựa chọn đối tác: Chỉ định đối tác.

- Thời điểm phát hành HSYC: ngày 11/12/2017.

- Thời điểm hết hạn nhận HSĐX: 14h00, ngày 22/12/2017.

- Địa chỉ nhận HSĐX của đơn vị mua sắm: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel -Tòa nhà N1, Km số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, số điện thoại: 04.62776812.

2. Gói thứ hai:

- Tên gói mua sắm: Gói mua sắm quà tặng tri ân khách hàng nhân dịp đầu năm 2018.

-  Hình thức lựa chọn đối tác: Chào giá cạnh tranh trong nước.

- Thời điểm phát hành HSYC: ngày 27/11/2017.

- Thời điểm hết hạn nhận HSĐX: 14h00, ngày 04/12/2017.

- Địa chỉ nhận HSĐX của đơn vị mua sắm: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel -Tòa nhà N1, Km số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, số điện thoại: 04.62776812.
  Quay lại