THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT
Ngày đăng: 23/02/2018

KÍNH GỬI: CÁC NHÀ THẦU

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm các sản phẩm in ấn phục vụ SXKD của Tổng công ty theo thông tin như sau:

- Tên gói thầu: Gói mua sắm các sản phẩm in ấn phục vụ SXKD năm 2018.

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

- Thời điểm phát hành yêu cầu báo giá: ngày 23/02/2018.

- Thời điểm hết hạn nhận HS chào giá: 14h00, ngày 02/03/2018.

- Địa chỉ nhận HS chào giá của bên mời thầu: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel -Tòa nhà N1, Km số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, số điện thoại: 04.62776812.
  Quay lại