THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT
Ngày đăng: 05/02/2018

KÍNH GỬI: CÁC NHÀ THẦU

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm bàn quầy giao dịch cho Tổng công ty theo thông tin như sau:

- Tên gói thầu: Mua sắm bàn quầy giao dịch năm 2018.

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời điểm phát hành HSYC: ngày 08/02/2018.

- Thời điểm hết hạn nhận HSĐX: 14h00, ngày 13/02/2018.

- Địa chỉ nhận HSĐX của bên mời thầu: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel -Tòa nhà N1, Km số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, số điện thoại: 04.62776812.

 
  Quay lại