Dịch vụ Chuyển phát Chỉ Định Hãng (VQC)

Dịch vụ Chuyển phát Chỉ Định Hãng (VQC)
Ngày đăng: 28/06/2016

 

Chính Xác | Tiện Lợi

Là dịch vụ Viettelpost trực tiếp nhận và kết nối qua các hãng chuyển phát quốc tế do khách hàng chỉ định


 

 

 

 

 

 
  Quay lại