Gửi hàng hóa , bưu phẩm

Gửi hàng hóa , bưu phẩm
Ngày đăng: 06/07/2016

Các bước chính như sau:

1. Ghi đầy đủ thông tin người gửi, người nhận lên vận đơn.
2.  Kê khai các thông tin về loại hình dịch vụ lựa chọn, chủng loại và số lượng hàng hóa cần chuyển, các yêu cầu đóng gói, các hóa đơn chứng từ kèm theo hàng gửi…
3.  Kiểm tra lại các thông tin trên vận đơn và bàn giao hàng gửi cho nhân viên giao nhận của Viettel Post.
4.  Ký xác nhận vào mục người gửi và giữ lại liên hồng để làm cơ sở xác minh hoặc khiếu nại khi cần thiết.


 

Sau khi thực hiện đóng gói, khách hàng sẽ tiến hành gửi bưu phẩm, hàng hóa. 

  • Khách hàng điền đủ thông tin vào vận đơn theo như đã được hướng dẫn, sau đó kiểm tra lại cùng với nhân viên Bưu Tá hoặc các nhân viên khác tại bưu cục của công ty.
  • Ghi đầy đủ và chính xác thông tin người nhận.
  • Khai báo về loại hình dịch vụ muốn sử dụng: chuyển phát nhanh, chuyển phát nhanh hẹn giờ, chuyển phát nhanh hỏa tốc,…
  • Kiểm tra lại một lần nữa thông tin về các thông tin bưu gửi trên vận đơn như số lượng, trọng lượng, cước phí (nếu có).
  • Ký vào phần người gửi trên vận đơn gửi bao gồm chữ ký và ghi họ tên người gửi, thời gian gửi, tên nhân viên Viettel Post nhận hàng và giữ lại một liên để làm cơ sở xác minh hoặc khiếu nại. Hàng hóa, bưu phẩm chỉ được phép gửi khi có chữ ký xác nhận của người gửi và công ty chỉ có trách nhiệm pháp lý với những vận đơn có chữ ký của cả hai bên.
  • Sau khi đã ký nhận thì hàng hóa sẽ lập tức được chuyển phát theo yêu cầu của khách hàng. Viettel Post cam kết với khách hàng gửi hàng đảm bảo tính an toàn, đóng gói đúng quy định đối với những hàng hóa đặc biệt, hàng gửi tới tận tay người nhận đúng thời gian quy định.  Quay lại