Các mặt hàng cấm gửi và gửi có điều kiện

Các mặt hàng cấm gửi và gửi có điều kiện
Ngày đăng: 06/07/2016

Để thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ khách hàng  trong việc lựa chọn các dịch vụ của doanh nghiệp. Viettel Post gửi tới khách hàng quy định về hàng cấm gửi và gửi có điều kiện.


 

 

 

 

 

 

1.                  Vật cấm gửi:

-           Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh.

-           Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.

-           Hiện vật thuộc di tích văn hóa, lịch sử.

-      Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

-           Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

-    Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.

-           Sinh vật sống.

-       Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.

-      Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí.

2.                  Mặt hàng gửi có điều kiện:

-       Bưu gửi có hàng hóa phải chịu thuế thì phải có chứng từ thuế theo quy định của pháp luật.

-      Vật phẩm hàng hóa dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột đóng gói phải đảm bảo không gây hư hỏng, ô nhiễm bưu gửi khác.

-       Ngoài những quy định trên, vật phẩm hàng hóa gửi trong bưu gửi qua đường hàng không phải tuân theo những quy định về các mặt hàng cấm gửi qua đường hàng không.
  Quay lại