Lưu ý

Lưu ý
Ngày đăng: 06/07/2016

  • Lưu ý đối với khách hàng:

+ Đảm bảo hàng gửi không thuộc danh sách hàng cấm gửi theo quy định của luật pháp.

+ Mở hàng cho nhân viên VTP kiểm tra khi gửi hàng.

+ Đóng gói hàng gửi theo đúng hướng dẫn của VTP.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng Viettel Post: 1900 8095 để được tư vấn giải đáp. Chúng tôi làm việc từ : 7h00' - 20h00'' các ngày trong tuần.
  Quay lại