Dịch vụ Chuyển Phát Nhanh (VCN)

Dịch vụ Chuyển Phát Nhanh (VCN)
Ngày đăng: 30/05/2017

Nhanh | An Toàn | Chính Xác

Là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát nhanh chứng từ hàng hóa, vật phẩm bằng đường bộ, đường hàng không theo thời gian công bố trước và tính theo giờ.

  Quay lại