Dịch vụ chuyển phát Tiết Kiệm (VTK)

Dịch vụ chuyển phát Tiết Kiệm (VTK)
Ngày đăng: 30/05/2017

An tâm | Tiết kiệm | Kịp thời

Là dịch vụ chuyển phát tiết kiệm chứng từ hàng hóa, vật phẩm bằng đường bộ thời gian chuyển phát tính theo ngày (Phù hợp với những hàng hóa không cần quá nhanh).

  Quay lại